Τρίτη, 29 09 2020

Υποψηφιότητες Εκλογών 2016

ΓΙΑ ΔΣ (ΜΕΧΡΙ 3 ΣΤΑΥΡΟΙ)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1

ΔΟΥΡΟΥ ΞΕΝΗ Α1

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ2

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Α1-Α2

ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2

ΜΠΑΔΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β2

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΓΩΓΩ Ε2

ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β3

ΠΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ2-Ε2

ΤΣΕΡΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Β3

 

 

ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΜΕΧΡΙ 3 ΣΤΑΥΡΟΙ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α1

ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ1

ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΕΥΗ Α2-Γ1

 

 

ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 3 ΣΤΑΥΡΟΙ)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1

ΔΟΥΡΟΥ ΞΕΝΗ Α1

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ2

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Α1-Α2

ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2

ΜΠΑΔΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β2

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΓΩΓΩ Ε2

ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β3

ΠΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ2-Ε2

ΤΣΕΡΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Β3

 

 

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΜΕΧΡΙ 3 ΣΤΑΥΡΟΙ)

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ2

ΠΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ2-Ε2