Τετάρτη, 22 01 2020

Ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Αγαπητοί Γονείς

Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε  να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη του προβλήματος που παρουσιάστηκε στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών στις 20/11/2018, με την  αποκόλληση τμήματος του επιχρίσματος  από την οροφή της αίθουσας καθώς και για τις ενέργειες του συλλόγου μας.

 

Μετά τις πρώτες επαφές μας με τα συνεργεία  του Δήμου για τις αιτίες του επικίνδυνου αυτού περιστατικού και των αναγκαίων επισκευών που έπρεπε να γίνουν, πραγματοποιήσαμε :

- συνάντηση  με τους  υπεύθυνους γονείς των τμημάτων όλων των τάξεων του σχολείου, προκειμένου να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε όλα τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου που αποτελούν εστίες περαιτέρω κινδύνων για τα παιδιά μας.

- Σύσκεψη του συλλόγου γονέων με το σύλλογο διδασκόντων, όπου  συζητήσαμε σχετικά με το πρόβλημα και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, όπως επιστολή στο Δήμο, συνάντηση με το Δήμαρχο κλπ

- Καταθέσαμε στο Δήμο κοινή επιστολή του συλλόγου μας και του συλλόγου διδασκόντων,  με την οποία  ζητάμε αφενός έγγραφηδιαβεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου  ότι το σχολικό κτίριο του 3ου δημοτικού σχολείου Βούλας είναι ασφαλές και ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ,αφετέρου διεκδικούμε και μια σειρά από αιτήματα που αφορούν είτε στην ασφάλεια του κτιρίου είτε στον αναγκαίο εξοπλισμό του.

- Στις 21-12-2018 πραγματοποιήσαμε  συνάντηση του συλλόγου γονέων  και διδασκόντων,  με τον κ.Δήμαρχο, στον οποίο αναπτύξαμε τις απόψεις και τα αιτήματά μας, αρκετά από τα οποία υιοθέτησε και δεσμεύτηκε ότι θα τα υλοποιήσει.

Μετά τη συνάντηση αυτή, λάβαμε γραπτή απάντηση από τον κ.Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία: α) Τα κτίρια του 3ου δημοτικού σχολείου είναι νομίμως υφιστάμενα και έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες στατικές  μελέτες  και β) μετά την πραγματοποίηση ελέγχου σε όλες τις αίθουσες και διαδρόμους του σχολείου, επισκευάσθηκαν όσα σημεία διαπιστώθηκε  ότι έχρηζαν επισκευής, ενώ μέχρι την επόμενη σχολική χρονιά θα έχουν ολοκληρωθεί οι υπόλοιπες εργασίες που έχουν προγραμματιστεί.

Μέχρι αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής των επιχρισμάτων στις  οροφές των σχολικών αιθουσών και διαδρόμων που είχαν πρόβλημα και παραδόθηκαν οι νέες τουαλέτες. Παραμένουν ωστόσο ακόμη ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στο σχολείο, όπως τα έχουμε θέσει στην επιστολή μας προς το Δήμο [όπως κοπή των ψηλών δέντρων στον προαύλιο χώρο, ενίσχυση της περίφραξης, τοποθέτηση προστατευτικού δαπέδου (καουτσούκ) σε τμήμα των προαύλιων χώρων για την εκγύμναση των μαθητών]  και θεωρούμε απαραίτητο να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Για το  ΔΣ του Συλλόγου  αποτελεί βασική προτεραιότητα η ασφάλεια των παιδιών  στο σχολικό κτίριο. Για το λόγο αυτό θα επιμείνουμε στην υλοποίηση όλων των αναγκαίων μέτρων από το Δήμο,  ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. 

 

Με εκτίμηση


Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας 

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση