Σάββατο, 18 09 2021

Καταστατικό Συλλόγου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε PDF το Καταστατικο Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γ' Δημοτικου Σχολείου Βούλας.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Θα πρέπει να σας ενημρώσουμε ότι το καταστατικό του Συλλόγου μας δεν έχει τροποποιηθεί από τη σύσταση αυτού παρά το γεγονός ότι αυτό επιβάλλεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία από το 1998. Το ΔΣ θεωρεί ως εκ των σημαντικότερων στόχων του την τροποποίηση του καταστατικού, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα υπάρχοντα δεδομένα, με τη συμμετοχή των γονεών. Για το λόγο αυτό δείτε το προτεινόμενο προσχέδιο του νέου καταστατικού. Για καλύτερη διεκόλυνση έχουν χρωματιστεί με κόκκινο χρώμα σημαντικές κατά τη γνώμη μας παρεμβάσεις στη λειτουργία του Συλλόγου που αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία του. Παρακαλούμε για την αποστολή προτάσεων και σχολίων το αργότερο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2015, ώστε εγκαίρως αυτές να επεξεργαστούν καινα παρουσιαστούν για τελική έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου η οποία θα αποτελέσει ταυτόχρονα και καταστατική συνέλευση.

Πατήστε εδώ για να δείτε το προτεινόμενο καταστατικό.