Σάββατο, 18 09 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 19/12/2014

Στις 19/12/14 και ώρα 21:30 στο χώρο του θεάτρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων για τη διετία 2014-2016 που εξελέγη από τις εκλογές τις 17/12/2014. 

Συμμετείχαν οι κάτωθι αλαφβητικά: Κόντος Αλέξανδρος, Κόσσιερη Πώλα, Μάρκου Ιωάννης, Μπαδόλας Νίκος, Νικολάκη  Γωγώ, Πίκης Παναγιώτης, Στάντζος Άρης και Σφυρόερας Ιωάννης.

Για τη θέση του Προέδρου υπόβαλαν υποψηφιότητα οι κάτωθι:

  • Ιωάννης Μάρκου
  • Πίκης Παναγιώτης

 

Κατόπιν πρότασης του κου Πίκη Παναγιώτη και με δεδομένη την ομόφωνη βούληση των μελών περί ύπαρξη ισονομίας, αποφασίστηκε η εναλλαγή των προσώπων στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους για τις περιόδους 2014 – 2015 και 2015 – 2016 αντίστοιχα.

 

Ως Πρόεδρος εξελέγη ομόφωνα o κ. Παναγιώτης Πίκης.

Για τη θέση του Αντιπρόεδρου ψηφίστηκε ομόφωνα ο κ. Κόντος Αλέξανδρος.

Για τη θέση του βοηθού του  Γραμματέα ψηφίστηκε ομόφωνα ο κ. Μάρκου Ιωάννης.

Για τη θέση του Ταμία ψηφίστηκε ομόφωνα ο κ. Στάντζος Άρης.

Για τη θέση του βοηθού Ταμία ψηφίστηκε ομόφωνα η κα. Κοσσιέρη – Κολοκοτρώνη Πώλα.

Μέλος ο κ. Μπαδόλας Νίκος.

Αναπληρωματικά Μέλη : κ. Σφυρόερας Ιωάννης – κ. Λεούσης Νεκτάριος.

Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ για την περίοδο 2014 -2015 συγκροτείται ως εξής:

 

Πρόεδρος: κ. Πίκης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: κ. Κόντος Αλέξανδρος

Βοηθός Γραμματέα: κ. Μάρκου Ιωάννης

Ταμίας: κ. Στάντζος Άρης

Βοηθός Ταμία: κα. Κοσσιέρη – Κολοκοτρώνη Πώλα

Μέλος: κ. Μπαδόλας Νίκος

Αναπληρωματικά μέλη : κ. Σφυρόερας Ιωάννης – κ. Λεούσης Νεκτάριος

 

Ενώ για την περίοδο 2015 – 2016 αποφασίστηκε ομόφωνα να συγκροτηθεί ως εξής:

 

Πρόεδρος: κ. Μάρκου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: κα. Κοσσιέρη – Κολοκοτρώνη Πώλα

Βοηθός Γραμματέα: κ. Πίκης Παναγιώτης

Ταμίας: κ. Στάντζος Άρης

Βοηθός Ταμία: κ. Κόντος Αλέξανδρος

Μέλος: κ. Σφυρόερας Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη : κ. Μπαδολας Νίκος– κ. Λεούσης Νεκτάριος

 

Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε), οι κύριοι Αλεξανδρίδης Μπάμπης, Θοδωρής Κωνσταντόπουλος και Παπακαλοδούκας Γιώργος

Ως εκπρόσωποι στην Σχολική Επιτροπή Βούλας ορίστηκαν οι κύριοιΠίκης Παναγιώτης και Σφυρόερας Ιωάννης για την περίοδο 2014-15 ενώ για την περίοδο 2015 -2016 οι κύριοι Μάρκου Ιωάννης και Μπαδόλας Νίκος.

Επίσης με σκοπό τη στενότερη συνεργασία με τους γονείς αποφασίστηκε ο ορισμός υπευθύνου για κάθε τάξη. Ειδικότερα:

 

  • Για την Α΄Τάξη:  Κόντος Αλέξανδρος
  • Για την Β’ Τάξη: Μάρκου Ιωάννης
  • Για την Γ΄Τάξη: Πίκης Παναγιώτης
  • Για την Δ΄Τάξη: Κόσσιερη Πώλα
  • Για την Ε΄Τάξη: Στάντζος Άρης
  • Για την ΣΤ΄Τάξη : Μπαδόλας Νίκος

 

Αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση να γίνει άμεσα. Έτσι ορίζεται η  επόμενη συνάντηση την Δευτέρα 29/12/ 2014.