Σάββατο, 18 09 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 29/12/2014

Στις 29/12/14 και ώρα 20:30 στην Βούλα πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων για τη διετία 2014-2016.Συμμετείχαν οι κάτωθι αλφαβητικά: Κόσσιερη Πώλα, Μπαδόλας Νίκος, Νικολάκη  Γωγώ, Πίκης Παναγιώτης, Στάντζος Άρης.

 

Απόντες (λόγω ταξιδιού) οι κ.κ. Κόντος Αλέξανδρος και Μάρκου Ιωάννης.

 

Θέματα που συζητήθηκαν:

 

  1. Συνδρομή

Αποφασίστηκε ομόφωνα το ποσό της συνδρομής να παραμείνει στα 20 ευρώ ανά οικογένεια για τους γονείς που κατέβαλλαν το ποσό των 5 ευρώ για να ψηφίσουν θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό. Παράλληλα αποφασίστηκε να ενημερωθούν οι γονείς με ανακοίνωση για το τι περιλαμβάνει το ποσό της συνδρομής τους όπως: μισθός του Σχολικού Τροχονόμου και μισθός καθαρίστριας καθώς και το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης στην Εθνική Ασφαλιστική.

 

  1. ΑσφαλιστικόΠρόγραμμα:

Αποφασίστηκε ομόφωνα να διατηρηθεί το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης στην Εθνική Ασφαλιστική για ατύχημα ή αιφνίδια ασθένεια που θα συμβεί κατά την ώρα του σχολείου συμπεριλαμβανομένων των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης) για ΟΛΑ τα παιδιά (340) του σχολείου ανεξάρτητα αν οι οικογένειες των παιδιών έχουν πληρώσει συνδρομή στο σύλλογο. Επίσης αποφασίστηκε να σταλεί αναλυτική ανακοίνωση προς ενημέρωση των γονέων για το τι περιλαμβάνει το ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο ασφαλιστικός σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Μεϊντάνης  ο οποίος ενημέρωσε τα νέα μέλη του συλλόγου Γονέων.

 

  1. Αμοιβή καθαρίστριας και σχολικού τροχονόμου - Καθαριότητα σχολείου:

Αποφασίστηκε να διατηρηθεί η αμοιβή του Σχολικού Τροχονόμου και της καθαρίστριας. στα 200 ευρώ και 300 ευρώ αντίστοιχα.

Συζητήθηκε η ανεπαρκής καθαριότητα του σχολείου και η δυνατότητα ανεύρεσης λύσης είτε από το Δήμο (παραχώρηση κάποιας καθαρίστριας αν υπάρχει) ή η ανεύρεση εξωτερικού συνεργείου που θα επικουρεί την καθαριότητα που πραγματοποιείται από την κυρία Γεωργία.

Αποφασίστηκε ομόφωνα να έρθουμε σε επαφή με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Σωτηρόπουλο και να τον ενημερώσουν για το πρόβλημα (αρμόδιοι οι κ.κ. Πίκης και Στάντζος). Παράλληλα υπήρξε η πρόταση για εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαριότητας που θα μπορούσαμε να ορίσουμε και να εφαρμόσει η κα. Γεωργία κατόπιν συζήτησης μαζί της. Επίσης αναφέρθηκε ότι γενικά, η καθαρίστρια προσφέρει στο σχολείο και πέραν των τυπικών αρμοδιοτήτων της και θα πρέπει να συζητήσουμε και με τον Διευθυντή σχετικά με την αμοιβή και τη βοήθεια της.

 

  1. Δημιουργία ημερολογίου για το 2015 με έργα των παιδιών του σχολείου:

Αποφασίστηκε η δημιουργία ημερολόγιου του 2015 με έργα ζωγραφικής των παιδιών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας για την κάλυψη αναγκών του σχολείου μας (όπως δημιουργία έργων υποδομών στον τομέα της ασφάλειας και της καθαριότητας, δράσεις ψυχαγωγίας). Αποφασίστηκε να ζητήσουμε την βοήθεια της δασκάλας των εικαστικών κας Έλλης Μιχαλακέα για την επιλογή των έργων των παιδιών καθώς και την καλλιτεχνική συνεισφορά της στο στήσιμο του. Την εκτύπωση των ημερολογίων θα αναλάβει ο κ. Στάντζος.

 

Αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση να γίνει άμεσα. Έτσι ορίζεται η  επόμενη συνάντηση την Δευτέρα 12/01/ 2015 στην πλατεία της Βούλας.